Revize a školení

REVIZE

Hledáte spolehlivého partnera pro zajištění bezpečnosti a bezproblémového provozu vašich zařízení?

Naše společnost vám nabízí komplexní služby v oblasti elektrorevizí, díky kterým budete mít jistotu, že vaše elektroinstalace, hromosvody, fotovoltaické systémy a zařízení jsou v bezchybném stavu a splňují všechny bezpečnostní normy.

Při každé revizi klademe důraz na maximální bezpečnost a dodržujeme přísné bezpečnostní předpisy. Využíváme nejmodernější měřicí a kontrolní přístroje a naši revizní technici disponují dlouholetými zkušenostmi a odbornou kvalifikací. Vyhovíme vašim požadavkům na termín revize a práci provedeme v co nejkratším možném čase.

Kromě revizí vám nabízíme také další služby, jako například poradenský servis v oblasti elektrobezpečnosti.

Naše nabídka zahrnuje revize:

ELEKTROINSTALACÍ
Revize elektroinstalací v rodinných domech, bytech, průmyslových provozech, školách a administrativních budovách.

HROMOSVODŮ
Revize hromosvodných zařízení pro ochranu objektů před bleskem.

FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ 
Revize fotovoltaických elektráren a souvisejících zařízení pro výrobu a distribuci energie.

ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ
Revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných) v prostorách bez nebezpečí výbuchu se zaměřením na průmyslové elektroinstalace v prostorách se zvýšeným nebezpečenstvím požáru, kontroly a údržby elektrické instalace strojních zařízení, informačních technologií, spotřebičů, nářadí, rozváděčů dočasných a trvalých.

Kontaktujte nás a získejte nezávaznou nabídku.

 

ŠKOLENÍ

Školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. - § 4, 6, 7

Termíny školení: Dohodou

Přihláška

Kontaktní údaje
Firemní údaje
Vzdělání
 

Stupně odborné způsobilosti:

• § 4 - Osoba poučená: Nutnost školení, avšak není nutné vzdělání v oboru.

• § 6 - Osoba znalá pro samostatnou činnost - "elektrotechnik": Vyžaduje se vzdělání v oboru a absolvování zkoušky.

• § 7 - Osoba znalá pro řízení činnosti - "vedoucí elektrotechnik": Vyžaduje se vzdělání v oboru, absolvování zkoušky a potvrzená praxe.

Povinnost školení a přezkoušení:

Každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením, musí být dle platného zákona a nařízení vlády pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení.

Platnost zkoušky:

Platnost zkoušky dle zákona je stanovena na 3 roky.

Doklady potřebné ke zkoušce:

Každý účastník školení musí u zkoušky doložit:

1. Lékařské potvrzení (ne starší 6 měsíců)

2. Doklad o odborném vzdělání (neplatí pro § 4)

3. Pro opakované školení: předchozí osvědčení

Odborné vzdělání:

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje:

• Dosažení středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

• Úplné střední odborné vzdělání v oboru elektrotechniky

• Úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

• Vyučení v oborech s elektrotechnickým zaměřením

Vyplňte si přihlášku ke školení, a my se vám obratem ozveme.