Revize

Hledáte spolehlivého partnera pro zajištění bezpečnosti a bezproblémového provozu vašich zařízení?

Naše společnost vám nabízí komplexní služby v oblasti elektrorevizí, díky kterým budete mít jistotu, že vaše elektroinstalace, hromosvody, fotovoltaické systémy a zařízení jsou v bezchybném stavu a splňují všechny bezpečnostní normy.

Při každé revizi klademe důraz na maximální bezpečnost a dodržujeme přísné bezpečnostní předpisy. Využíváme nejmodernější měřicí a kontrolní přístroje a naši revizní technici disponují dlouholetými zkušenostmi a odbornou kvalifikací. Vyhovíme vašim požadavkům na termín revize a práci provedeme v co nejkratším možném čase.

Kromě revizí vám nabízíme také další služby, jako například poradenský servis v oblasti elektrobezpečnosti.

Naše nabídka zahrnuje revize:

ELEKTROINSTALACÍ
Revize elektroinstalací v rodinných domech, bytech, průmyslových provozech, školách a administrativních budovách.

HROMOSVODŮ
Revize hromosvodných zařízení pro ochranu objektů před bleskem.

FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ 
Revize fotovoltaických elektráren a souvisejících zařízení pro výrobu a distribuci energie.

ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ
Revize elektrických zařízení nízkého napětí (do 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných) v prostorách bez nebezpečí výbuchu se zaměřením na průmyslové elektroinstalace v prostorách se zvýšeným nebezpečenstvím požáru, kontroly a údržby elektrické instalace strojních zařízení, informačních technologií, spotřebičů, nářadí, rozváděčů dočasných a trvalých.

Kontaktujte nás a získejte nezávaznou nabídku.