Přihláška

Kontaktní údaje
Firemní údaje
Vzdělání

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zařazením do databáze firmy Lin-art za účelem zasílání pozvánek a informací o připravovaných seminářích, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Ke zkoušce je třeba doložit tyto doklady

  • Doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice (výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom).
  • Potvrzení o délce praxe (délka praxe je stanovena ve vyhlášce č. 50/1978 Sb.).
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice (ne starší 6 měsíců).
  • Osvědčení o posledním přezkoušení (pouze pro ověření předchozích oprávnění, délky praxe - není nutné).