Protipožární ucpávky

certifikát

Použití protipožárních ucpávek

Na stavbách dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby instalace rozvodů vody, odpadů nebo elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Pro tyto případy nabízíme protipožární ucpávky, které řeší komplexní těsnění všech instalací.

Úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru. Zároveň je třeba zabránit šíření kouře, který znesnadňuje orientaci osob při evakuaci a bývá často toxický.

Montujeme především tyto druhy protipožárních ucpávek

  • protipožární ucpávky kabelových prostupů a elektroinstalace
  • protipožární ucpávky prostupů kovového potrubí - rozvody Cu potrubí, ocelové rozvody vody
  • protipožární ucpávky prostupů plastového potrubí - rozvody vody a kanalizace
  • protipožární ucpávky vzduchotechnického potrubí
  • další protipožární ucpávky dle Vašich požadavků a potřeb

Při provádění realizace požárních ucpávek používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v prostupech.

Dále nabízíme revize a opravy protipožárních ucpávek

Pravidelné roční kontroly (revize) protipožárních ucpávek a jejich případné opravy.

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS